منابع محلی روسیه از تخلیه یک برج تلویزیونی در مسکو به دلیل تهدید به بمبگذاری، خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، برج تلویزیونی آستانکینو در مسکو به دلیل تهدید به بمبگذاری تخلیه شد.

این تخلیه پس از برقراری تماسی مبنی بر  تهدید به وجود بمب در این ساختمان صورت گرفت.

هم اکنون تیم های بمب یاب در محل حضور پیدا کرده اند. اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

گفتنی است که در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه تهدیدات تروریستی از جمله بمبگذاری و ترور اشخاص در روسیه از جانب گروه تروریستی داعش شدت گرفته است و این گروه اعلام کرده است که اجازه برگزاری جام جهانی آرام را نمی دهد.