با حکم معاون وزیر ارتباطات، سرپرست معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد.

به گزارش پرس شیعه، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی نسترن محسنی را به عنوان سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه این سازمان را منصوب کرد.

نسترن محسنی با حفظ سمت مدیرکلی دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی جایگزین صادق عباسی شاهکوه معاون پیشین بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری شده است.

صادق عباسی شاهکوه اواخر هفته پیش با حکم وزیر ارتباطات، به سمت مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.