عدم شناخت «جاسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزلند از سوی رئیس جمهوری آمریکا باعث شده است وی (آردرن) نگران به وجود آمدن یک حادثه دیپلماتیک باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی تلگراف، بعد از آنکه مشخص شد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، جاسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزلند را با همسر نخست وزیر کانادا اشتباه گرفته وی (آردرن) نگران آن است که مبادا این موضوع منجر به یک «حادثه دیپلماتیک» شود.

زمانی که خانم آردرن در اولین نشست بین المللی خود بعد از احراز پست نخست وزیری نیوزلند حاضر شده بود، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا و همسرش سوفی نیز در این نشست حضور داشتند، دونالد ترامپ، نخست وزیر نیوزلند را با همسر نخست وزیر کانادا اشتباه گرفته است.

این اشتباه ترامپ موجب شده تا جاسیندا آردرن چند دقیقه را صرف معرفی خود به رئیس جمهوری آمریکا کند.