رئیس جمهور لبنان خطاب به دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد که این حق لبنانی ها است که با حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با همه ابزار ممکن مقابله کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، میشل عون رئیس جمهور لبنان خطاب به احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب گفت: لبنان مسئول درگیری های عربی یا منطقه ای که برخی کشورهای عربی شاهد آن است، نیست.

وی افزود: لبنان به احدی تعدی نکرده است و طبعا نباید بهای این درگیری ها را با بی ثبات شدن امنیت آن و برهم خوردن ثبات سیاسی اش بپردازد. لبنان نمی تواند بپذیرد که دولت لبنان در اقدامات تروریستی شریک است و موضعی که نماینده لبنان در اتحادیه عرب در روز گذشته بیان کرد برگرفته از اراده ملی لبنان است.

عون تاکید کرد: لبنان با تجاوزات و تعدی های متوالی از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۶ روبرو بوده است و موفق به آزادی اراضی اش شده است. حملات اسرائیل همچنان ادامه دارد و این حق لبنانی ها است که در برابر آن(تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی) مقاومت کنند و طرح های آنرا با همه ابزار ممکن با شکست روبرو کنند.