دبیر کل اتحادیه عرب پس از دیدار با رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: همه به ویژگی لبنان واقف هستند و لبنان نمی تواند عرصه ای برای برخورد عربی-ایرانی باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب پس از دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: احدی دولت لبنان را ترویست نمی داند  و این امکان هم ندارد بلکه اشاره به یکی از شرکای دولت است که در این زمینه متهم است.

وی افزود: همه به ویژگی لبنان واقف هستند و لبنان نمی تواند عرصه ای برای برخورد عربی-ایرانی باشد.

ابوالغیط گفت: من به نبیه بری همه موضوعات مربوط به بیانیه اتحادیه عرب را شرح دادم. من از کشوری آمده ام که با اسرائیل جنگ کرده و به مقابله با آن برخاسته است و هر که با ظلم و تجاوز اسرائیل مخالف می کند من با آن هستم.

شایان ذکر است که وی پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز گفته بود: احدی قصد زیان رساندن به لبنان را ندارد و همه از ترکیب و ویژگی خاص لبنان آگاه هستند.

درباره تشکیل دولت جدید در لبنان نیز اعلام کرده بود: این موضوعی مربوط به خود لبنانی ها است و من دخالتی در آن نمی کنم. سعد حریری فردا به لبنان می آید.