آیت الله محقق داماد گفت: در ۲۷ آیه قرآن کریم به مردم گوشزد شده که تعقل و تفکر کنید. همچنین در خطبه اول نهج آمده که پیامبران و انبیا آمده اند تا گرد و خاک روی عقل را کنار بزنند.

به گزارش پرس شیعه، همایش مفهوم حکمت در ادیان توحیدی ظهر امروز در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران آغاز به کار کرد.

آیت الله سیدمصطفی محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه در این همایش در خصوص رابطه میان حکمت و دیانت سخنرانی کرد.

وی گفت: رابطه میان حکمت و دیانت در ادبیات ما سابقه دیرینه ای دارد. برخی ها این دو را با هم بی ارتباط و حتی مقابل هم می دانند برخی هم معتقدند که دیانت مکمل عقل است. در قرآن آیه ای وجود دارد که از آن برداشت های مختلفی می شود، در این آیه آمده است که در روز قیامت وقتی که می خواهند گروهی را به جهنم ببرند از آنها می پرسند مگر برای شما نذیر و راهنما نیامد؟ آنها هم پاسخ می دهند آمد ولی ما تکذیب کردیم. آنها ادامه می دهند ما اگر دیندار می شدیم و به انبیا گوش می دادیم و سراغ عقل می رفتیم به سعادت و نجات می رسیدیم و به جهنم نمی رفتیم.

عضو فرهنگستان علوم ایران ادامه داد: چه راه دین، چه راه عقل، هر کدام را بگیریم به هم می رسند، یعنی اگر تعقل کنیم به خدا و انبیا می رسیم اگر هم سراغ دینداری برویم به تعقل می رسیم. در ۲۷ آیه قرآن کریم به مردم گوشزد شده که تعقل و تفکر کنید. همچنین در خطبه اول نهج البلاغه هم آمده است که پیامبران و انبیا آمده اند تا گرد و خاک روی عقل را کنار بزنند اگر حکمت را تعقل بدانیم انبیا آمده اند تا گوشزد کنند که تفکر و تعقل کنید. به قول ملاصدرا حکمایی چون افلاطون مقتبس انوار انبیا بودند یعنی انوار حکمت را از انبیا گرفته بودند و این ادعای مهمی است. ملاصدرا در همه سخنان و آثار خود بین تعقل و دین آشتی برپا کرده است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: آدم عاقل و متفکر یک فرد دیندار درست هم است. آدم بی حیا، بی عقل است هر جا عقل باشد اخلاق هم است و تعقل و حکمت هر دو یک حقیقت هستند.

در ادامه این نشست اسقف مارنرسای بنیامین اسقف کلیسای شرق آشوری تهران درباره حکمت در میان آشوری ها سخنرانی کرد.

وی گفت:آشوریان هم جزو ایرانیان اصیلی هستند که مسیحیت را پذیرفتند اگر به عهد عتیق نگاه کنیم می بینیم که انبیایی مثل یعقوب، یوسف و سلیمان هستند که از آنها به عنوان حکیم یاد شده است. در بخشی از کتاب عهد عتیق آمده است که اگر ما ارتباط با خدا داشته باشیم خدا حکمت را بر بنده خود عرضه می کند. مزامیر داود نبی مملو از نصایح حکیمانه است.

اسقف کلیسای شرق آشوری تهران ادامه داد: متاسفانه امروزه ما شاهد جنگ ها و خونریزی ها در کشورهای مختلفی هستیم. برای همین هم به حکمت خداوند نیاز داریم تا اوضاع را سر و سامان دهد. علم و دانش یاد گرفتنی است ولی حکمت را باید خدا به انسان دهد و نمی توان آن را از کسی یا جایی یاد گرفت. در زبان آشوری حکیم را خکیمه می گویند، خاخام در یهودیت هم همین معنی فرد  عالم و حکیم را می دهد. عیسی مسیح می گوید حکیم باشید تا بتوانید درست را از غلط و گناه را از پاکی تشخیص دهید. خلاصه اینکه همه انبیا حکیم بودند و حکمت تجلی خداوند بر بندگان است و هر چه ارتباط بین ما و خدا بهتر و بیشتر باشد از حکمت بهره بیشتری می بریم.