کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتالهین نوشته شریف لک‌زایی به چاپ دوم رسید.

به گزارش پرس شیعه، کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین نوشته شریف لک‌زایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که برای نخستین بار در زمستان سال ۱۳۹۵ منتشر شده بود، به چاپ دوم رسید.

این کتاب با هدف ارائه نمای کلی و ابعاد اصلی فلسفه سیاسی صدرالمتألهین و تبیین پاره‌ای از مؤلفه‌های فلسفی سیاسی وی به نگارش درآمده است.

این تحقیق ضمن اثبات شأنیت و ظرفیت فلسفه سیاسی ملاصدرا این نکته را برجسته می‌سازد که صدرالمتألهین هم واجد فلسفه سیاسی است و هم این فلسفه را، بر قیاس فلسفه وی، می‌توان فلسفه سیاسی متعالیه نامگذاری کرد.

کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتالهین نوشته شریف لک‌زایی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۴۱۰ صفحه، در زمستان ۹۵ منتشر گردید.