هفتمین قسمت از برنامه گفتگو محور همراه با خرد با موضوع «هنر و معماری اسلامی» امشب ساعت ۲۲ از شبکه چهارم سیما پخش می شود.

به گزارش پرس شیعه، هفتمین قسمت برنامه همراه با خرد با حضور عبدالحمید نقره کار دانشیار دانشگاه علم و صنعت و محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس به موضوع هنر و معماری اسلامی می پردازد.

برنامه همراه با خرد در هر برنامه به یکی از محورهای کمیسیون چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی از جمله فلسفه و روش شناسی، مدیریت تحول، تمدن نوین اسلامی، مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، هنر و معماری اسلامی می پردازد.

این برنامه در ۱۰ قسمت دوشنبه ها به تهیه کنندگی مهدی مسعودی پخش می شود.