«ابراهیم قهرمان» از اعضای برجسته حزب حاکم عدالت و توسعه بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان ترکیه انتخاب شد.

به گزارش پرس شیعه، خبرگزاری آناتولی لحظاتی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که «ابراهیم قهرمان» از اعضای برجسته حزب حاکم عدالت و توسعه بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان ترکیه انتخاب شد.

ادامه دارد …