معاون وزیر خارجه سوریه در دیدار با کمیساریای عالی آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی(آنروا) بر حمایت دمشق از این سازمان تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه با «پیر کرینبول» کمیساریای عالی آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی دیدار کرد.

کرینبول از روابط همکاری فیمابین میان«آنروا» و سوریه از دهه های گذشته و تلاش های مبذول شده توسط سوریه در راه ارائه خدمات وتسهیلات به آوارگان فلسطینی علیرغم شرایط بحران تقدیر کرد و از تمایل این سازمان برای ادامه این همکاری خبر داد.

از سوی دیگر فیصل المقداد نیز از حمایت سوریه از سازمان در مقابله باتلاش هایی که برای حذف تنها سازمان مربوط به آوارگان فلسطینی وجود دارد سخن گفت و این را در راستای تلاش برخی که در راس آنها رژیم صهیونیستی و حامیانش قرار دارد، برای ضربه زدن به حقوق فلسطینی ها از جمله حق بازگشت آوارگان دانست.

طرفین در این دیدار بر ادامه همکاری ها توافق کردند.