مدیر بنیاد حقوق بشر و دموکراسی بحرین (غیر وابسته به حکومت)، اقدامات ظالمانه آل خلیفه ضد فعال بارز حقوق بشری این کشور را جنایتی از سوی رژیم که به جنایات دیگر آن افزوده می شود، برشمرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه اللولوه، احمد الوداعی مدیر بنیاد حقوق بشر و دموکراسی بحرین (غیر وابسته به حکومت) به اقدامات ظالمانه آل خلیفه ضد نبیل رجب فعال حقوق بشری بحرین اشاره کرد و آنرا جنایتی که به دیگر جنایات رژیم بحرین افزوده می شود، دانست.

وی افزود: حمایت غیراخلاقی انگلیس و آمریکا از بحرین سبب تقویت فرهنگ فرار از مجازات می شود.

الوداعی بیان کرد: حقوق بشر در بحرین به وضع اسفناکی رسیده است.