هیئت کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به منظور ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم به جنوب فرانسه سفر کردند.

به گزارش پرس شیعه، به دلیل سکونت تعداد کثیری از ایرانیان مقیم کشور فرانسه در جنوب این کشور، و به منظور رفاه حال و تسهیل امور کنسولی این عده از عزیزان و همچنین در اجابت به درخواست های مکرر آنان، هیئت کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به سرپرستی کنسول سفارت، از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ آبانماه سالجاری به شهر نیس عزیمت نمودند.

در زمان استقرار هیئت کنسولی، در محل استقرار در نوو هتل شهر نیس، درخواستهای کنسولی مراجعین محترم مورد بررسی و اقدام لازم قرار گرفته و به سوالات حقوقی آنان نیز پاسخ داده شد.

با توجه به طولانی بودن مسافت با جنوب فرانسه و دشواری مراجعه مستقیم ایرانیان جنوب فرانسه به محل سفارت در شهر پاریس برای دریافت خدمات کنسولی، عزیمت هیئت کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به شهر نیس و نیز ارائه خدمات کنسولی مورد استقبال و رضایتمندی ایرانیان مقیم جنوب فرانسه قرار گرفته است.