محقق دانشگاه صنعتی اصفهان، برنده جایزه ترویج علم ایران و به عنوان سخنران کلیدی کنگره جهانی آمار انتخاب شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، علی رجالی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، ضمن کسب جایزه ترویج علم ایران در سال ۱۳۹۶، بعنوان یکی از دو سخنران کلیدی کنگره جهانی آمار در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

هجدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران پنج شنبه گذشته و با حضور اساتید دانشگاه و مروجان علم در باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این آئین، به دلیل فعالیت و تلاش بی وقفه، مسئولانه، هدفمند و مستمر در حوزه‌های دانشگاهی و عمومی برای بسط دانش ریاضی و همچنین تعهد به ترویج ریاضیات در مدارس، مشارکت در بنیان‌گذاری خانه ریاضیات و مشارکت در راه‌اندازی انجمن‌های علمی ـ آموزشی معلمان، در اصفهان توسط علی رجالی، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، جایزه ترویج علم سال ۱۳۹۶ به وی اعطاء شد.

این جایزه، به منظور قدردانی از کوشش‌های مروجین علم و تشویق عموم به فعالیت و زمینه‌سازی برای ارتقای بینش و تفکر علمی در جامعه، هرساله به افراد یا سازمان‌هایی که بهترین و مؤثرترین فعالیت‌ها را برای همگانی‌ کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در ایران و کاربرد علم در هریک از سطوح زندگی اجتماعی انجام داده‌اند، تعلق می گیرد.

هفته ترویج علم هرسال و همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه مصادف با دهم نوامبر، که از سوی سازمان یونسکو در تقویم جهانی ثبت شده است، در ایران برگزار می شود.

همچنیناین عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی‌ از دو سخنران کلیدی کنگره اتحادیه بین‌المللی آموزش آمار در سال ۲۰۱۷ نیز انتخاب شد.

این نخستین بار است که یک نفر از ایران بعنوان سخنران کلیدی در این کنگره سخنرانی‌ می کند. اتحادیه بین‌المللی آموزش آمار، شاخه آموزش انستیتو بین‌المللی آمار است. انستیتو بین‌المللی آمار در سال ۱۸۵۳ تأسیس شده است و حدود ۴ هزار عضو دارد. این انستیتو برگزار کننده کنگره جهانی‌ آمار است.

کنگره جهانی آمار بعنوان بزرگترین مجمع جهانی آمارکه هر دو سال یک بار برگزار می‌شود ۱۱ تا ۱۴ جولای ۲۰۱۷ در رباط، مراکش برگزار می شود.

مشارکت در بنیانگذاری مسابقات ریاضی ایران، تأسیس خانه ریاضیات اصفهان و راه اندازی انجمن های علمی معلمان، بخشی از تلاش های ۴۰ ساله علی رجالی، دانش آموخته دکتری آمار دانشگاه استنفوردآمریکا و دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان به شمار می رود.