دادستان دیوان بین المللی کیفری بار دیگر خواستار بررسی جرایم جنگی در افغانستان شد.

 به گزارش پرس شیعه به نقل از افق، «فاتو بنسودا» دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، بار دیگر خواستار بررسی جرایم جنگی در افغانستان شد و گفت که برای تحقیق در این زمینه، برای وی مجوز صادر شود.

وی افزود که در صورت صدور مجوز، تحقیقات در مورد جرایم احتمالی جنگی و ضدبشریت در افغانستان به صورت بی‌طرفانه و مستقل انجام خواهد شد.

 بنسودا افزود که با گرفتن مجوز، این دادگاه در مورد جرایم جنایی پس از ماه می سال ۲۰۰۳ در افغانستان تحقیق می‌کند.

به گفته وی گروه طالبان و شبکه حقانی، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده‌اند.

 بر این اساس، قرار است که دیوان بین المللی کیفری با بازماندگان و خانواده‌های قربانیان جرایم جنگی و ضدبشریت در افغانستان مصاحبه کند.

همچنین بازماندگان و قربانیان جرایم جنگی، می‌توانند تا ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۸ شکایت‌های‌ خود را به این دیوان تحویل دهند.

با این حال، بنسودا گفت که با تکمیل تحقیقات، باید حکم جلب افراد متهم به جرایم جنگی بدون در نظر گرفتن مقام و سمت این افراد صادر شود.

 لازم به ذکر است که این برای دومین بار است که دیوان بین‌المللی کیفری خواستار بررسی، جرایم جنگی در افغانستان شده است. این دیوان حدود یک ماه قبل نیز چنین درخواستی را ارائه کرده بود.

نهادهای بین‌المللی تاکنون تحقیقاتی را در مورد جرایم جنگی در افغانستان نداشته‌اند؛ حکومت‌های مجاهدین و طالبان به جرایم جنگی در این کشور متهم اند.