سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که مقدمات برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در حال انجام است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز اظهار داشت: مقدمات برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه که قرار است در سوچی برگزار شود در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب افزود: هنوز تاریخ دقیق برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه مشخص نشده است.

قرار است در این کنفرانس، نمایندگان تمامی گروه های نژادی و طائفه ای در سوریه و نیز نمایندگان معارضان داخلی و خارج نشین سوریه و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و سازمان بهداشت جهانی حضور داشته باشند.

منابع آگاه، روز جمعه اعلام کردند که مشارکت کنندگان در کنفرانس گفتگوی ملی سوریه ممکن است برای نخستین بار در تاریخ ۲ تا ۴ دسامبر در شهر سوچی سوریه گردهم آیند.