آمریکا از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حمله انجام شده به سفارت روسیه در دمشق جلوگیری کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، آمریکا از صدور بیانیه ای که قرار بود شورای امنیت در محکومیت حمله روز گذشته به سفارت روسیه در دمشق صادر کند جلوگیری کرد.

سفارت روسیه در دمشق روز گذشته هدف حمله خمپاره ای قرار گرفته بود.

به نظر می رسد که اقدام آمریکا در جلوگیری از صدور این بیانیه به نوعی مقابله به مثل واشنگتن با مسکو به دلیل جلوگیری روسیه از صدور قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت بوده باشد.

گفتنی است روز شنبه روسیه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ژاپن برای تمدید ۳۰ روزه تحقیقات پیرامون حملات شیمیایی در سوریه را وتو کرد.

یک روز پیشتر نیز روسیه به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت که خواستار تمدید تحقیقات بین المللی در مورد حملات شیمیایی در سوریه شده بود، رأی منفی داد.