رئیس دیدبان حقوق بشر با انتشار پیامی در خصوص وضعیت فعلی یمن، ارسال کمک فوری به این کشور را درخواست کرد.

به گزارش پرس شیعه، «کنت راث» رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در این پیام که در توئیتر منتشر شده آورده است: به خاطر محاصره عربستان سعودی، ۵ شهر یمن با جمعیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دسترسی به آب آشامیدنی و نبود سوخت در معرض همه گیر شدن بیماری وبا هستند.

وی افزود: غذا رو به پایان است. نیاز فوری به واکسن برای کودکان وجود دارد و این در حالی است که بنادر تعطیل هستند.