مسئول اداره برنامه های فرهنگی مساجد عنوان کرد : نقش تربیتی مساجد نباید فراموش شود چرا که این نهاد اجتماعی و مذهبی در تعیین خط و مشی زندگی افراد تاثیر زیادی دارد.

به گزارش پرس شیعه، برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت  وگو با موضوع ارتقای نظام مدیریتی مساجد با حضور حجت الاسلام بهزاد مقیسه ، کارشناس مسئول اداره برنامه های فرهنگی مساجد در مرکز رسیدگی به امور مساجد روانه آنتن شد.

در آغاز حجت الاسلام مقیسه با بیان اینکه مساجد از ابتدای ظهور اسلام ، مرکز محله ، روستا و شهر بوده اند ، اظهار کرد : در این روزها نقش محوری مسجد در تربیت روح انسان ها و مسائل اجتماعی نیاز به تقویت دارد.

وی افزود : شهید حججی نمونه بارز یک تربیت مسجدی است و در زمان جنگ تحمیلی نیز بسیاری از شهدا و رزمندگان از مساجد به جبهه ها اعزام می شدند که نشان دهنده بعد عظیم فرهنگی و اجتماعی مساجد را دارد.

مسئول اداره برنامه های فرهنگی مساجد به طرح نظام مدیریتی فرهنگی مساجد اشاره کرد و گفت : نزدیک به دوسال است که این طرح آغاز شده است و در بسیاری از مساجد شهر تهران در حال اجراست.

مقیسه ادامه داد : تمام کارکردهای فرهنگی مسجد در این نظامنامه گنجانده شده است و وظایف و تکالیف قسمت ها و ارکان ازجمله خادمین ، امام جماعت ، شورای فرهنگی و .. در ارتباط با مسجد در طرح مذکور بیان شده است و در قالب طرح هایی به مساجد ارائه می گردد.

وی در بخش دیگر گفت و گوی خود با رادیو گفت و گو به توصیف مسجد فعال پرداخت و عنوان کرد : در مساجد فعال تمام مسائل فرهنگی و اجتماعی کنار هم به مردم ارائه می شود و حضور مردم چه به عنوان نمازگزار و چه به صورت ارتباط اجتماعی خوب است .

این کارشناس فرهنگی خاطرنشان کرد : ظاهر مساجد در جذب افراد نقش بسزایی دارد.البته منظور هزینه های زیاد برای ساخت مساجد نیست.مساجد در عین سادگی باید آراسته و زیبا باشند و مردم برای اقامه نماز و حضور طولانی در آن رغبت داشته باشند.