نخست وزیر مستعفی لبنان، فرانسه را به مقصد قاهره پایتخت مصر ترک کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان پاریس را به مقصد قاهره برای دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ترک کرد.

شایان ذکر است، سعد حریری روز شنبه ریاض را به مقصد پاریس برای دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه ترک کرده بود. وی قرار است به بیروت بازگردد و در مراسم عید استقلال لبنان شرکت کند.