دولت الجزایر با رد جریان سازی‌های سعودی علیه یک دیپلمات ایرانی، ادعاهای رسانه‌های سعودی علیه سفارت ایران در الجزایر را نپذیرفت.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت هسپرس، “محمد عیسی” وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر گفت، مسؤولان امنیتی این کشور هیچ اقدام غیرقانونی را از سوی سفارت ایران در الجزایر مبنی بر “نشر تشیع” ثبت نکرده‌اند.
وی تأکید کرد که با سفارت ایران در ارتباط است و هیچ اقدامی در این زمینه دیده نشده.
محمد عیسی خاطرنشان کرد که نهادهای امنیتی اطلاعات دقیقی درباره مبلغان تشیع و کسانی که در این کشور شیعه می شوند در اختیار دارند.
اظهارات این مسؤول الجزایری، در واکنش به فرخوان به راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی علیه “امیر موسوی” وابسته فرهنگی ایران در سفارت الجزایر برای اخراج وی از این کشور مطرح می‌شود.
سلفی‌ها با پشتیبانی سعودی ها با مطرح کردن ادعای تلاش امیر موسوی برای “نشر تشیع“، فعالیتهایی را در شبکه‌های اجتماعی برای درخواست اخراج او به راه انداخته اند.
“انور مالک” نویسنده و حقوقدان الجزایری که مقیم فرانسه است، در پس پرده این حملات تبلیغاتی قرار دارد.
وی به شبکه سعودی “العربیه” گفت: من هشتگ “#اخراج_امیر_موسوی” را به راه انداختم.
مالک مدعی شد: “موسوی تلاش می کند در الجزایر لابی شیعه ایجاد کند .. به همین دلیل فراخوانی را علیه او به راه انداختیم.”
مالک در خصوص اینکه آیا مسؤولان الجزایری از ادعاهای او باخبر هستند، به این شبکه سعودی گفت: “نمی دانم، اگر مسؤولان می‌دانند و سکوت کرده‌اند این امر فاجعه است، ولی اگر نمی‌دانند این فاجعه بزرگتر است.”
سلفی ها و وهابی ها در کشورهای مختلف عربی که از کمک و پشتیبانی عربستان برخوردارند، همواره فشارهای بسیاری را علیه شیعیان در این کشورها وارد می کنند.