در ادامه اختلافات معارضان سوری، جورج صبرا هم از عضویت هیأت عالی مذاکره کننده معارضان سوری کنار رفت و اعلام کرد که در نشست ریاض۲ شرکت نخواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «النشره»، «جورج صبرا» عضو ارشد هیأت عالی مذاکره کننده مخالفان سوری از معاونت ریاست این هیأت کنار رفت.

در پی اختلاف های داخلی و شکافی که در بدنه معارضان سوری ایجاد شده است صبرا چندمین عضو ارشد معارضان سوری است که هیأت عالی مذاکره کننده معارضان سوری کنار رفته است.

پیش از او «ریاض حجاب» نخست وزیر پیشین سوریه که با جدا شدن از دولت به معارضان سوری پیوسته بود و ریاست هیأت مذاکره کننده معارضان را برعهده داشت از این هیأت کنار رفته است.

صبرا در بیان دلایل خروج خود از هیأت عالی مذاکره کننده معارضان سوری گفت که در اعتراض به بی توجهی به هیأت عالی مذاکره کننده معارضان، ادبیات، مسئولیت و نقش این هیأت استعفای خود را اعلام کرده است.

صبرا تأکید کرد که در اعتراض  به روش های فردی در آماده سازی برای نشست ریاض ۲ از حضور در این نشست که قرار است ۲۲ و ۲۳ ماه جاری میلادی (یکم و دوم آذرماه) در ریاض برگزار شود خودداری می کند.

«سهیر الاتاسی» یکی دیگر از اعضای هیأت عالی مذاکره کننده معارضان سوری نیز شب گذشته در صفحه توییتر خود اعلام کرده بود از این هیأت خارج شده است و گفت که دلیل این اقدام او عبور از هیأت عالی مذاکره کنندگان سوری به عنوان یک هیأت میهنی و مهندسی نشست ریاض ۲ است.