پدر مرحوم مریم میرزاخانی از تاسیس بنیاد نیکوکاری مریم خبر داد و گفت: این بنیاد در راستای کشف استعدادها تاسیس می شود.

به گزارش پرس شیعه، احمد میرزاخانی پدر مرحوم مریم میرزاخانی در مراسم بزرگداشت این نابغه ریاضی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: در راستای یک اقدام عملی با پیشنهاد و همکاری اساتید دانشگاه شریف، سایر معتمدین و نیکوکاران درصدد هستیم بنیاد نیکوکاری مریم میرزاخانی را تاسیس کنیم.

وی با بیان اینکه بنیاد نیکوکاری مریم میرزاخانی در شرف تاسیس است، گفت: این بنیاد با اهدافی در راستای شناسایی و کشف استعدادها تاسیس می شود.

به گفته پدر مریم میرزاخانی برگزاری مسابقات و همایش های علمی در سطح محلی، منطقه ای و ملی برای ایجاد تحرک علمی نخبگان و ایجاد هماهنگی با سازمان ها و نهادهای مختلف با نخبگان از اهداف دیگر راه اندازی بنیاد نیکوکاری مریم میرزاخانی است.

در ادامه علینقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف در مورد این بنیاد خاطرنشان کرد: مریم میرزاخانی خوش درخشید و ذهن ها را متوجه خود کرد.

وی با بیان اینکه چگونگی کشف نخبه ها در کشور مهم است، افزود: این افراد توده ای از ذهن های برجسته هستند که موجب تحول فرهنگی می شوند.

مشایخی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم نخبه ها را کشف کنیم باید تغییر و تحولاتی مد نظر قرار گیرد، گفت: ما اگر بتوانیم  حرکت و جنبشی را در کشور ایجاد کنیم می توانیم زمینه رشد کشف استعدادها و نخبگان را در کشور فراهم کنیم تا بتوانیم ۱۰ الی ۲۰ سال دیگر مریم های دیگری را به ظهور و بروز برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد نیکوکاری مریم میرزاخانی با هدف شناسایی استعدادها و حمایت های مادی و معنوی از آنها  و همچنین ایجاد بستر برایشان زمینه رشد و تحول را برای نخبگان فراهم می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف افزود: بنیاد نیکوکاری مریم میرزاخانی به عنوان یک نهاد بدون وابستگی به دولت و به صورت مردم نهاد در شهرستانها و استانهای مختلف هدف خود را اجرایی خواهد کرد تا بتواند در دهه های آینده مریم های بیشتری تحول جامعه دهد.

وی ادامه داد: اساسنامه بنیاد نیکوکاری مریم میرزاخانی در حال تصویب است.