نخست وزیر لبنان پس از دیدار با رئیس جمهور مصر در قاهره اعلام کرد: خواهان بی طرفی لبنان در بحران های منطقه ای هستیم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر لبنان در اظهاراتی پس از دیدار با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در قاهره اعلام کرد: مذاکره با رئیس جمهور السیسی پیرامون ثبات لبنان و سیاست دوری از بحران های منطقه ای متمرکز بود.

وی افزود: من از مصر به خاطر حمایت هایش تشکر می کنم. همچنین از رئیس جمهور السیسی بخاطر حمایت از ثبات لبنان قدردانی می نمایم.

الحریری همچنین گفت: مواضع سیاسی من در لبنان خواهد بود و در حال حاضر در مورد سیاست سخنی نمی گویم.