عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان اعلام کرد پیروزیهای جبهه مقاومت ضربه سختی را بر پیکره آمریکا وارد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، شیخ حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان اعلام کرد: بعد از آزاد سازی شهر البوکمال، داعش آخرین شهر  تحت سیطره خود در سوریه و عراق را از دست داد و به این طریق ضربه سختی بر پیکره این گروه تروریستی وارد شد و در چند روز آینده شاهد پیروزی نهایی بر این دولت خرافی خواهیم بود و پس از این با این پیروزی ها وحدت و یکپارچگی سوریه و لبنان تامین خواهد شد.

وی که در سمینار فکری در دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی در مورد نقش امام جعفر صادق و اقدامات وی صحبت می کرد، افزود: خواسته امروز آن است که بزرگترین احترام و تبریکات را به آرمانهایی باید کرد که ما به برکت آنها به اینجا رسیدیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود با مورد خطاب قرار دادن آنهایی که حقایق را تحریف می کنند، گفت: آنها باید از خودشان خجالت بکشند.

البغدادی همچنین در پایان صحبتهای خود به طرح آمریکا اشاره کرد و گفت: پیروزیهایی که در سوریه و لبنان و یمن اتفاق افتاد ضربه سختی را به هیمنه آمریکا وارد کرد.