سخنگوی جنبش انصار الله یمن از ارائه پیش نویس توافق آتش بس توسط سازمان ملل به این جنبش خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن اعلام کرد که سازمان ملل متحد پیش نویس توافق آتش بس در این کشور را به این جنبش تحویل داده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: أنصارالله و دیگر گروه های سیاسی در یمن ملاحظاتی را در خصوص این پیش نویس داشتند که تمامی آنها به سازمان ملل ارائه شد.

سخنگوی جنبش أنصارالله همچنین اظهار داشت: ما در حال حاضر همچنان در حال بررسی پیش نویس توافق آتش بس هستیم و هنوز این پیش نویس به تأیید نهایی نرسیده است.

گفتنی است، روز گذشته سخنگوی جنبش أنصارالله یمن از تفاهمات اولیه با ریاض بر سَر ادامه خویشتن داری در مناطق مرزی خبر داده بود.

این در حالی است که قرار است از روز ۲۳ فروردین ماه آتش بس در یمن برقرار شود.