نشست «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرآیند نظریه پردازی در علوم انسانی» با سخنرانی علی مصباح هفتم آذرماه در قم برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرآیند نظریه پردازی در علوم انسانی» با سخنرانی علی مصباح هفتم آذرماه در قم برگزار می شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین علی مصباح، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سخنران و منتقدان حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل ساجدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره )هستند.

دبیری جلسه به عهده حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبدالهی است.

این نشست سه شنبه هفتم  آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.