وزیر کشور لبنان دست نگه داشتن سعد حریری از استعفایش را زمینه ساز انجام گفتگو میان گروههای لبنانی دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان به دست نگه داشتن سعد حریری از استعفا واکنش نشان داد.

وی افزود: سعد حریری نخست وزیر لبنان هنوز یک رهبر است. دست نگه داشتن از استعفا به مفهوم عدم استعفا نیست و این دست نگه داشتن زمینه را برای گفتگو و اقدامات مقتضی فراهم می آورد.

المنشوق بیان کرد: اولویت با گفتگو است.

شایان ذکر است که سعد حریری امروز اعلام کرد که استعفایش را به حال تعلیق درآورده و دست نگه داشته است.