پس از شکست داعش و با نظارت امنیتی نیروهای حشد شعبی خانواده های آواره عراقی در سوریه به خانه های خود بر می گردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، تحت نظارت و مدیریت مقامات امنیتی حشد شعبی عراق، خانواده های آواره عراقی که در سوریه آواره شده بودند به مناطق خود بازگشتند.

حشد شعبی عراق در سایت رسمی خود اعلام کرد: مدیران امنیتی حشد شعبی دهها اتوبوس برای حمل و نقل این آوارگان اختصاص داده اند و وسایل کمک های اولیه برای  این خانواده های آواره در گذرگاه «ام جریص» در غرب موصل را فراهم کرده اند.

براساس این گزارش، بازگشت خانواده های آواره دو شهر القائم و رواه بعد از آزادسازی این دو شهر از دست گروه تروریستی داعش پایان پذیرفته است.