نخست وزیر مستعفی لبنان در جمع حامیان خود در بیروت گفت: تشکر از همه کسانی که اهمیت حفظ امنیت کشور را درک کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سعد حریری در جمع حامیانش در میدان بیت الوسط بیروت گفت: این لحظه را فراموش نمی کنم. فدای شما هستم. لحظه دیدار با دوستان و رفقای واقعی است با شما که به دنیا درس وفا دادید.

وی افزود: به اختصار بیان می کنم و با یک کلمه متشکرم، متشکرم، متشکرم.

حریری گفت: در عید استقلال می گوییم که از کشور ما گرانبهاتر نیست و شعار ما لبنان اول، لبنان اول و لبنان اول خواهد بود.

نخست وزیر لبنان در ادامه بیان کرد: خط دفاع اول از لبنان و ثبات و عربیت آن خواهیم بود. مرا در همه مناطق در نزد خود خواهید یافت تا با هم از کشور و آزادی و ثبات کشورمان دفاع کنیم.

وی تاکید کرد: من با شما خواهم بود و ما با هم کامل خواهیم شد. تشکر از همه کسانی که اهمیت حفظ امنیت کشور را درک کردند. شما از همه جای لبنان آمده اید که به من تبریک بگویید و من به شما می گویم الحمدالله بر سلامت لبنان  و لبنانی ها.