وزارت دفاع روسیه از تجهیز نیروهای ارتش این کشور به سامانه موشکی اسکندر_ام خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه نیروهای مستقر در غرب این کشور را با سامانه های موشکی «اسکندر- ام» تقویت کرد.

این موشک یازدهمین موشکی است که ارتش روسیه که دارای سیستم های موشکی پیشرفته است، به آن مجهز شده است.

وزارت دفاع روسیه و دفتر طراحی ادوات نظامی روسیه قراردادی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد روبل (۳۳۸ میلیون دلار) امضا کرده اند که بر اساس آن سامانه موشکی اسکندر-ام بیشتری در اختیار ارتش روسیه قرار خواهد گرفت.

سیستم موشکی بالستیک اسکندر قادر است تا اهداف دور برد و کوتاه برد از جمله مراکز توپخانه ای را در فاصله ۵۰۰ کیلومتری مورد قرار دهد.