ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: سخن گفتن درباره هرگونه تغییر کیفی در سوریه زود است اما روسیه به تقویت دولت این کشور کمک کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، پوتین در سن پترزبورگ اظهار داشت: روسیه ماموریت خود در خصوص تقویت نظام سوریه و نهادهای مشروع این کشور را محقق کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای سوریه پس از عقب نشینی بیشتر نیروهای روسیه از سوریه، همچنان به پیشروی های خود ادامه می دهند و شهرهای بیشتری را با حمایت روسیه آزاد کرده اند، تصریح کرد: تمامی طرف ها از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی اذعان کرده اند که نیروهای سوریه در حال مبارزه با گروههای تروریستی هچون داعش هستند.

وی افزود: نهادهای دولتی و نیروهای سوریه به برکت حمایت روسیه در مبارزه با تروریسم تقویت شده اند. نمی توان اهمیت موفقیت های نیروهای روسیه در سوریه را نادیده گرفت.