مشاور یکی از نامزدهاری ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد که وی خواستار رصد و تحت نظر داشتن مسلمانان در دولت خود است.

به گزارش پرس شیعه؛ فرانک گافنی تئوریسین اسلام ستیز و مشاور تد کروز، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، در مصاحبه ای با یکی از سایت های خبری آمریکا از رصد فعالیت های مسلمانان از سوی پلیس نیویورک قدردانی کرد.

استفن بنون، مجری برنامه ای که فرانک گافنی در آن دعوت شده بود، نیز در حالی برنامه های پلیس نیویورک در مورد مبارزه با تهدیدات تروریستی را موفق دانست که پلیس نیویورک تاکید کرده است برنامه های جاسوسی این نهاد منجر به تحقیقات ضد تروریسم نشده است.

گافنی مشاور تد کروز ضمن اشاره به اسلام ستیزی وی، به مجری گفت: تد کروز می خواهد از عدم سیطره فرهنگ هایی که آداب و رسومی مخالف قانون اساسی آمریکا دارند، به ویژه آنانی که می خواهند شریعت اسلامی را به جامعه تحمیل کنند، اطمینان حاصل کند.

وی بدون آن که دلیل و شاهدی برای صحبت های خود داشته باشد، افزود: مسلمانان قصد دارند شریعت اسلامی را به عنوان بخشی از آمریکا معرفی کنند.

تد کروز هشدار داده بود که تحمیل شریعت اسلامی به جامعه آمریکا مشکلی بزرگ است.

وی همچنین از دولت آمریکا خواسته بود که نظارت قانونی بر محله های مسلمان نشین را پیش از آن که افراط گرا شوند، افزایش دهد.