رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج تا زمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که نگاه تحولی و انقلابی داشته باشد، بویژه در حوزه فرهنگ که آن را رها کرده ایم.

به گزارش پرس شیعه، سردار غلامحسین غیب پرور در اختتامیه جشنواره مدرسه عشق که عصر امروز در لانه جاسوسی سابق برگزار شد، اظهار داشت: باورم این است که بسیج تا زمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که نگاه تحولی و انقلابی داشته باشد. اگر نگاه تحولی نداشته باشیم بویژه در حوزه فرهنگ که آن را رها کرده ایم، اتفاقی نخواهد افتاد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نگاه کلیشه ای ما را باز می دارد گفت: باید نگاه راهبردی به مسائل انقلابی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ زمین عملیات، دشمن و خودمان را باید می شناختیم تصریح کرد: در عرصه فرهنگ دشمنان ریز و درشتی که متولد می شوند را باید بشناسیم.
اگر توانمندی های خودمان را بشناسیم بهتر از گذشته می توانیم عمل کنیم.

سردار غیب پرور با بیان اینکه در عرصه اقتصاد مقاومتی با نگاه سنتی امکان ندارد به نتیجه برسیم خاطرنشان کرد: باید فعالیت های خود را مردمی کنیم چراکه هر جا که مردم پای کار آمدند پیروز شدیم؛ زلزله کرمانشاه نمونه ای از آن است.