سناتور ارشد مجلس دومای روسیه با انتشار یادداشتی تاکید کرد که نگرانی اصلی آمریکا از افزایش نفوذ ایران در منطقه و ادامه حضور این کشور در سوریه است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته امور خارجه کنسول فدرال خارجه روسیه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی فیسبوک خود، با اشاره به نقش بسیار موثر و پیشرو سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در نشست سوچی بر سر مساله سوریه نوشت: پرواضح است که آمریکا و متحدین این کشور دیگر هیچ فرصتی برای تحمیل شرایط خود در راستای دستیابی به صلح در سوریه ندارند و مجبور به تقدیم چک سفید امضا به روسیه شده اند.

کوساچف نوشت: توافق به دست آمده توسط روسیه، ترکیه و ایران نشان داد که سه کشور به راه حلی برای مساله ترکیه دست یافته اند و آن را رها نخواهند کرد.

وی در ستایش از اقدامات و مداخله نظامی روسیه در بحران سوریه نوشت: به خاطر مداخله تعیین کننده روسیه بود که شرایط (در سوریه) از اساس تغییر کرد. اما روسیه به دنبال در دست گرفتن کنترل همه چیز و همه کس در دست خود نیست و به همین دلیل هم سه کشور ضامن توافق آتش بس و فرآیند صلح پیش رو شدند.

این سناتور برجسته روسی در ادامه مطلب خود آورده است: واضح است که دستیابی به صلح در سوریه از پیروزی در جنگ این کشور سخت تر است. اما شکست نیروهای اصلی تروریستها نشان می دهد که شانس واقعی برای دستیابی به صلح وجود دارد.

کوساچف همچنین در ادامه نوشتار خود تاکید کرد آمریکا و متحدین این کشور از این نگران هستند که تاثیرگذاری ایران در منطقه افزایش یابد وگرنه نگران سوریه و روسیه نیستند.

وی افزود: آمریکا اول از همه هر کاری برای جلوگیری از افزایش اثرگذاری ایران در منطقه و ادامه حضور این کشور در سوریه انجام خواهد داد درحالیکه واشنگتن ادامه حضور روسیه در سوریه را اجتناب ناپذیر اما قابل پذیرش می داند. غرب تنها در شرایطی می تواند ایران را از سوریه عقب براند که خود نیز از این کشور عقب بکشد.

کوساچف در ادامه تصریح کرد:  مسلم است که آمریکایی ها در موضعی نیستند که شرایط خود را تحمیل کنند.