نخست وزیر لبنان امروز پنجشنبه دیدارهای جداگانه ای را با «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب و «برنار فوشیه» سفیر فرانسه در بیروت، انجام داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سعد الحریری نخست وزیر لبنان امروز پنجشنبه با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب در بیروت دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، حریری همچنین دیدار جداگانه ای را نیز با «برنار فوشیه» سفیر فرانسه در بیروت برگزار کرد.

این در حالی است که «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در سخنانی اعلام کرده بود: روابط میان لبنان و کشورهای عربی یک اصل است و تحکیم این روابط باید در اولویت باشد. ما در روابط خود با کشورهای عربی نباید فقط شعار سر دهیم.

وی همچنین گفته بود: ما از مرحله ای عبور کردیم که به فرصتی برای فکر کردن به منافع و مصالح لبنان تبدیل شد. ما مشکلاتی داریم اما در هر صورت، لبنان از همه این مشکلاـ، مهمتر است.