سخنگوی کاخ کرملین با تاکید بر اینکه بیانیه مشترک سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بیانگر موضع شفاف آنها در قبال سوریه بوده، گفت که مسکو از نگرانی های ترکیه آگاه است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، سخنگوی کاخ کرملین از برگزاری کنگره ملی گفتگوی سوریه پس از توافق کارشناسان مشارکت کننده در این کنگره خبر داد.

بر اساس این گزارش، «دیمیتری پسکوف» گفت: توافقی محکم صورت گرفته تا این کنگره به زودی برگزار شود. این کار به زودی پس از انجام کار مجدانه در سطح کارشناسان بر سر فهرست شرکت کنندگان در این کنگره انجام خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم حضور حداکثری نمایندگان تمامی گروه های دخیل در گفتگوهای صلح سوریه تاکید کرده و در خصوص بیانیه اعلام شده روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه پس از دیدار با یکدیگر در سوچی نیز گفت: این (بیانیه) یک پروتکل نبوده اما مسلما موضع شفاف (طرفها) بوده است.

پسکوف همچنین در خصومص ترکیه گفت: کرملین از اشارات ترکیه به نیروهایی که امنیت ملی این کشور را تهدید می کنند آگاه است. اما این به آن معنا نیست که کار متوقف شود. اکنون کارگروهی از کارشناسان به شکلی مجدانه در حال کار بر روی توافق بر سر لیست (مدعوین) است. پس از نهایی شدن، ما انتظار داریم این کنگره در سوچی برگزار شود و این موضوع اعلام شده است.

پسکوف در خصوص تاریخ برگزاری این کنگره نیز اعلام کرد که پی از هماهنگی های لازم با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا و انجام هماهنگی های لازم این کار انجام خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تاسیس کمیته قانون اساسی سوریه گفت هنوز خیلی زود است که در این مورد صحبت کنیم.