رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه ارتش کشورش به دست گروه های طرفدار فتح الله گولن و دیگر گروه های خارجی نخواهد افتاد، گفت که ارتش ترکیه متعلق به مردم این کشور است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز طی سخنانی گفت نه طرفداران فتحالله گولن و نه نیروهای خارجی، هیچ کدام نمی توانند ارتش ترکیه را تصاحب کنند.

وی که این سخنان را در جریان برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان «آکادمی جنگ ترکیه» مطرح می کرد گفت: این ارتش نه ارتش کودتاچیان است و ارتش گولنیست ها (طرفداران سازمان تروریستی گولن) است و نه ارتش هر سازمان خارجی دیگر.

اردوغان تاکید کرد: این ارتش ترکیه و ملت ترکیه است.

لازم به ذکر است کودتای سال گذشته میلادی ترکیه توسط بسیاری از سران ارتش در این کشور که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به سازمان تروریستی فتح الله گولن وابستگی داشتند انجام شد.

پس از شکل گیری کودتای سال ۲۰۱۶ ترکیه، دولت این کشور دست به پاکسازی بسیار گسترده در ارتش، بندن کارمندان دولت و حتی دستگاه قضایی این کشور زد.