علمای یمن امروز پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی در شهر صنعاء عادی سازی روابط کشورهای عربی با تل صهیونیستها و همچنین تروریستی خونده شدن مقاومت توسط اتحادیه عرب را محکوم کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، علمای یمن امروز پنجشنبه کنفرانسی را در شهر صنعاء برگزار کرده و در آن عادی سازی روابط کشورهای عربی با صهیونیستها را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، علمای یمن همچنین اقدام اتحادیه عرب در تروریستی خواندن مقاومت را محکوم کردند.

علمای یمن ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم یمن برای حفظ وحدت و یکپارچگی، تأکید کردند که مقابله با دشمن صهیونیستی و همچنین دشمن سعودی یک ضرور است.

علمای یمن همچنین تأکید کردند که محاصره همه جانبه یمن توسط دشمن سعودی، شمار زیادی از یمنی ها را با خطر مرگ و قحطی مواجه ساخته است.

در این کنفرانس، علمای یمنی همچنین تأکید کردند که ارتش و کمیته های مردمی حق مقابله با رژیم سعودی را برای خود محفوظ می دانند.