مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه آژانس هیچ گونه نگرانی درخصوص بند T برجام ندارد، در عین حال خواستار شفافیت بیشتر عملکرد ایران درخصوص این بند شد.

به گزارش پرس شیعه، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز بار دیگر در بیانیه ای که در جمع شورای حکام آژانس قرائت شد پایبندی ایران به برجام و تعهدات هسته ای خود را مورد تایید قرار داد.

وی در خصوص دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته ای مختلف ایران از جمله تاسیسات نظامی گفت که در بند T پیوست نخست برجام هیچ بخشی در خصوص دسترسی آژانس به تاسیسات مختلف هسته ای قید نشده است.

آمانو با تاکید بر اینکه آژانس به تمام مکان‌هایی که نیاز بوده دسترسی داشته، گفت من هرگز نگفته‌ام که ایران در انطباق با برجام قرار دارد یا ندارد، بلکه همیشه گفته ام که تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران طبق برجام در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه آژانس در حال حاضر هیچ گونه نگرانی درباره بند T برجام ندارد، گفت که آژانس در حال راستی آزمایی پایبندی ایران به بندهای مربوط به فعالیت های هسته ای ازجمله بند T  بوده است.

مدیرکل آژانس بار دیگر در خصوص بند T  برجام گفت که این بند به هیچ وجه مربوط به دسترسی به بخش های مختلف هسته ای نبوده و تنها در این مورد است که ایران حق استفاده از برخی فناوری های هسته ای با کاربردی دوگانه را تنها با مجوز کمیسیون مشترک خواهد داشت.

وی در عین حال خواستار شفافیت بیشتر در فعالیتهای هسته ای مربوط به بند T شد و دلیل این کار را هم ساده تر بودن کار در صورت وجود شفافیت بیشتر در این بند از برجام دانست.