اجلاس بین المللی محبان اهل بیت (ع) و مساله تکفیری ها که طی دو روز در تهران برگزار شد با قرائت بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد.

به گزارش پرس شیعه، اولین اجلاس جهانی محبان اهل بیت (ع) و مساله تکفیری ها که از روز گذشته در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، امروز با قرائت بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد.

گفتنی است، بیش از ۵۰۰ نفر از ۹۲ کشور جهان در این اجلاس حضور داشتند و محور های این اجلاس بین المللی که در کمیسیون های مختلف با حضور مدعوین داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت شامل مفهوم شناسی مبانی نظری، پی ریزی تمدن نوین اسلامی، ایجاد انسجام محبان اهل بیت، آسیب شناسی چالش ها و تهدیدات پیش رو و راهکار های وحدت محبان اهل بیت بود.