شیخ حسین الدیهی در اجلاس محبان اهل بیت (ع ) و مساله تکفیری ها گفت: نظام حاکم بحرین با تایید و پیروی از تفکرات تکفیری از وهابیت و متشددین بهره می گیرد.

به گزارش پرس شیعه؛ وی افزود: بنیاد عقاید دستگاه های نظامی و سیستمهای امنیتی بحرین از جمله ارتش برپایه تفکرات تکفیری بنا نهاده شده است.

شیخ حسین الدیهی جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در اجلاس محبان اهل بیت ع و مساله تکفیری ها در تهران به ایراد سخنانی در خصوص اِعمال ظلم و تبعیض برضد محبان اهل بیت (ع) در بحرین توسط نظام حاکمه و رسوخ و نقش تفکر تکفیری در این نظام پرداخت.

وی عنوان کرد: نظام کنونی بحرین سیاه ترین برهه‌ی تاریخی را برای محبان اهل بیت ع در بحرین از صدر اسلام تاکنون آفریده.

الدیهی تاکید کرد: آیت الله عیسی قاسم و علمای بحرین توانستند بر فتنه‌ی فرقه ای که در صدد تجزیه وحدت اسلامی در بحرین بود چیره گردند. نظام حاکم بحرین با تایید و پیروی از تفکرات تکفیری از وهابیت و متشددین بهره میگیرد.

این عالم بحرینی ادامه داد: بنیاد عقاید دستگاه های نظامی و سیستمهای امنیتی بحرین از جمله ارتش برپایه تفکرات تکفیری بنا نهاده شده است.

مشروح بیانیات ابراهیم الدیهی به شرح ذیل است:

ملت بحرین که از آغاز از محبان اهل بیت ع بوده اند به قضیه مرکزی امت اسلامی یعنی فسلطین پایبند و وفادار خواهد ماند و در کنار تمامی ملت های مستضعف بخصوص ملت دوست و برادر خود یمن خواهد ایستاد و از آنان حمایت خواهد کرد.

ملت بحرین با وجود تمامی ظلم، رنج ها و مشکلاتی که با آنها مواجه است همیشه پایبند و یاور تمامی قضیه های امت اسلامی خواهد بود.

ملت بحرین تا ابد پایبند و وفادار به قضیه مرکزی امت اسلام یعنی فسلطین خواهد ماند و در کنار تمامی ملت های مستضعف بخصوص ملت دوست و برادر خود “یمن” خواهد ایستاد و حمایت خواهد کرد.

ملت بحرین همچنان بر وفاداری و تمسک خود به اهل البیت ع، محبتشان، حفظ میراثشان و حرکت در راه آنان برای حفظ وحدت، انجسام و یکپارچگی صفوف امت اسلام خواهد افزود.

اکنون آزار و اذیت و اِعمال تبعیض بر ضد شیعیان، و همچنین متوسل شدن نظام بحرین به قرار دادن مرجع اعلای شیعیان بحرین “حضرت آیت الله عیسی قاسم” در اقامت اجباری که اکنون بیش از یکسال از آن میگذرد، سلب تابعیت از ایشان، محاکمه و جرم خواندن فریضه ای از فرایض اسلام به نام خمس و زکات، همه اینها منجر به سرکِشی و طغیانِ تبعیض و آزار و اذیت فرقه ای (مذهبی) در بحرین شده است.

اقدامات کنونی نظام حاکم بحرین باعث شده دوره حاضر از سیاه ترین برهه های تاریخ برای محبان اهل بیت ع در بحرین از صدر اسلام تا کنون است.

علما و اصحاب بصیرت و درصدر آنان آیت الله عیسی قاسم در بحرین توانستند بر فتنه‌ی فرقه ای که در صدد تجزیه وحدت اسلامی در بحرین بود چیره گردند. آیت الله عیسی قاسم پروژه وحدت اسلامی را هدایت نموده و پروژه ها و نقشه های فتنه فرقه ای (مذهبی) را که در خدمت برنامه های استکبار بود به شکست کشاند.

نظام حاکم بحرین با تایید و پیروی از تفکرات تکفیری از وهابیت و متشددین بهره گرفته که در موارد بسیاری مانند موارد زیر نمود داشته است:

تخریب و انهدام مساجد و ضریح های صحابه و اولیای الهی، محو نمودن هویت و فرهنگ محبان اهل بیت ع، حذف حقایق تاریخی در خصوص این هویت از کتابهای درسی، ممانعت از ورود مستندسازان به این مقاطع تاریخی و همچنین حذف آنان از موزه رسمی کشور، بکارگیری رسانه های رسمی که تبدیل به کارخانه ای برای ترویج افکار افراط گرایانه، متشدد و سختگیرانه در خصوص محبان اهل بیت ع شده اند و کار برروی تغییر تاریخچه آنان و وانمود کردن آنکه اینان (محبان اهل بیت ع) تا پیش از ورود خانواده حاکمه به بحرین و “فتح بحرین” مسلمان نبوده اند.

نظام بحرین متشددین را در منصبهای رسمی منصوب نموده و در نتیجه بنیاد عقاید دستگاه های نظامی و سیستمهای امنیتی بحرین از جمله ارتش برپایه تفکرات تکفیری بنا نهاده شده است. چنانکه نیروی دفاعی بحرین کتاب هایی را تروج و نشر می نماید که محبان اهل بیت ع را تکفیر می کنند که این مساله باعث شده بود که برخی از رهبران داعش و آدم کشان و خونریزان داعش از منسوبین به نیروهای نظامی بحرین باشند.