آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب برای بازدید و کمک رسانی از مناطق زلزله زده به استان کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله اراکی در ابتدای سفر خود با آیت الله علما نماینده ولی فقیه استان کرمانشاه دیدار کرد. موضوع اصلی این جلسه چگونگی کمک به زلزله بود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در این جلسه پیرامون فعالیت ستاد مجمع جهانی تقریب در منطقه زلزله زده اهل سنت ثلاث باباجانی گفتگو کرد گفت:تا زمانی که تمام مشکلات مردم زلزله زده حل نشود ما ستادمان را در این منطقه تعطیل نخواهیم کرد و به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین همچنین پیشنهادی را محضر آیت الله علما  ارائه داد مبنی براینکه مناطق زلزله زده را به تعداد استانهای کشور تقسیم و هر منطقه را به یک استان واگذار کنید و از آن استان بخواهید که ساخت و ساز آن منطقه مختص به خود را به صورت کامل انجام دهد.

همچنین حضرت آیت الله اراکی اعلام آمادگی کرد که ساخت و ساز کامل یکی از استانها را به وسیله ظرفیت استان مرکزی بر عهده بگیرند.

نماینده ولی فقیه استان کرمانشاه از زحمات آیت الله اراکی و مجمع جهانی تقریب در استان کرمانشاه قدردانی کرد و خواستار این شد که ستاد مجمع جهانی تقریب در منطقه زلزله زده ثلاث باباجانی همچنان به خدمات دهی خود ادامه دهد.