جمعیت الوفاق بحرین تحریم شیخ حسن سلطان عضو این گروه از سوی ۴ کشور عربی به بهانه تروریسم را محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه، جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به اقدام بحرین و هم پیمانانش در نزاع با قطر، به تحریم کردن شیخ حسن سلطان از اعضای این جمعیت و نماینده سابق مجلس بحرین با صدور بیانیه ای عنوان کرد: قرار دادن یک شخصیت سیاسی میانه رو، پارلمانی و صلح طلب در لیست تروریسم گویای آن است که این لیستها شامل کسانی است که نظرات مخالف دارند و یا در عرصه سیاسی و حقوقی فعالیت مسالمت آمیز دارند.

در این بیانیه آمده است: این لیست ها غیر حرفه ای و غیر واقعی هستند، بین المللی کردن بحران سیاسی داخلی بحرین و وارد کردن آن به مناقشات عربی- قطری قطعا اهداف سیاسی نظام بحرین را بر آورده نخواهد کرد و باعث عقب نشینی ما از مطالبات مشروع ملی حتی به اندازه یک بند انگشت نخواهد شد.

الوفاق تاکید کرده است این دسته بندی ها و لیست های غیر حرفه ای، خارج از موضوع و غیر واقعی است و نمایانگر حجم سوء استفاده و بهره برداری سیاسی و خودسرانه از موضوع تروریسم است و این بیانگر خطیر بودن وضع موجود است که صفت تروریسم به تمامی کسانی که نظری مخالف نظام حاکم داشته باشند تعمیم می یابد. همچنین اینکه مطالبه دموکراسی، مطالبه ضرورت اصلاحات سیاسی و عدالت اجتماعی و نیز هر کسی که شعار آزادی و حقوق بشر را سر دهد به تروریسم متهم می شود بسیار خطیر است، به خصوص که این مطالبات برای لجام زدن بر استبداد، فساد مالی و چپاول اموال عمومی و ظلمی است که بر مردم روا داشته می شود.

در ادامه بیانیه گفته شده است: سیره شیخ حسن سلطان، عقاید سیاسی، افکار و تلاش های ملی، سیاسی و اجتماعی اش به هیچ وجه با اینگونه دسته بندی ها تطابقی ندارد. الوفاق افزوده است که شیخ حسن سلطان که سابق بر این نماینده مجلس از طرف الوفاق بوده است پرونده ای پاک و سیره ای درخشان در عرصه کار سیاسی معارض حکومت داشته و پس از سال ۲۰۰۰ و تا پیش از آنکه نظام دست گزینه های امنیتی را در سال ۲۰۱۱ باز گذارد وی از مشارکت کنندگان در پروژه سیاسی بحرین بوده است.

در پایان این بیانیه الوفاق خواستار حاکمیت عقل، عقلانیت، واقع گرایی و منطق به جای سیاست ضعیف و بی حاصل انتقام جویی خصوصا در تعامل با پرونده ها و قضیه های داخلی شد که نیازمند تدبیر و شنیدن صدای ملت است چرا که ملت ها پایه های کشور هستند و تحرکات فاقد توازن ملی و غیر مسوولانه، تغییری در عزم و اراده و مسیر مطالبه ایجاد نکرده بلکه به حرکت ملی قوت بیشتری بخشیده و بیش از پیش ضعف و بی فکری موجود در روش و منش سلطه حاکمه را به نمایش می گذارد.

– چهار کشور عربستان، بحرین ، مصر و امارات چهارشنبه گذشته با انتشار لیستی ۲ موسسه و ۱۱ شخص را -به ادعای ارتکاب فعالیتهای تروریستی با پشتیبانی قطر- تحریم کردند.