رئیس جمهوری مصر در پی حمله خونین امروز به مسجدی در شهر العریش، نشست فوق العاده امنیتی برگزار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، در پی حمله خونین به مسجدی در شهر العریش واقع در سیناء مصر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با وزیران دفاع، کشور و مدیران امنیتی و اطلاعاتی مصر نشست فوق العاده امنیتی برگزار کرد.