کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در واکنش به تخلیه اجباری اردوگاه جزیره مانوس، خواستار اتحاذ تدابیر لازم از سوی استرالیا برای حل مسالمت آمیز این مسئله شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از یورونیوز، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در واکنش به تخلیه اجباری اردوگاه جزیره مانوس، خواستار اتحاذ تدابیر لازم از سوی استرالیا برای حل مسالمت آمیز این مسئله شد.

«دنیا اسلام خان» سخنگوی این سازمان با اشاره به افزایش تنشها در جزیره مانوس و گزارش هایی که در این باره به سازمان ملل رسیده، گفت: مهاجران و پناهجویانی که طی ۴ سال گذشته به مانوس فرستاده شده بودند به مواد غذایی، پوشاک، آب آشامیدنی، دارو و سرپناه نیاز دارند و این وظیفه استرالیا است تا به این پناهجویان کمک کند و تدابیر حمایتی لازم را اتخاذ کند.

دهها تن از پناهجویان و مهاجرانی که در اردوگاههای تعطیل شده استرالیا در جزیره مانوس باقی مانده بودند، روز پنجشنبه توسط نیروهای پلیس دولت محلی پاپوآگینه نو از این اردوگاهها تخلیه شدند.

سازمان ملل با توجه به آنچه در جزیره مانوس روی داده، نسبت به وقوع یک بحران انسانی جدید هشدار داده است.