جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به انفجار تروریستی در مصر عنوان کرد که این اعمال قبیح از دشمنی با اسلام و برای تحریف چهره آن نشأت گرفته است.

به گزارش پرس شیعه، جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به انفجار تروریستی در مصر اعلام کرد که این اعمال قبیح از دشمنی با اسلام و برای تحریف چهره آن نشأت گرفته و حاصل انحراف فکریِ خطرناکی است که در پشت آن سیستم های سیاسی، بودجه های هنگفت و سیستم های آموزشی تکفیری خفته است.

الوفاق در بیانیه خود به شهادت رسیدن نمازگزاران مصری در مسجد که پاکترینِ مکان ها و روز جمعه که بهترین روزها ست را به خانواده شهدا، ملت و حکومت مصر تسلیت گفته و با آنان ابراز همدردی کرد و از درگاه الهی برای شهدا رحمت و برای مجروحین شفا و سلامت آرزو کرد.

الوفاق تاکید کرده است این اعمال قبیح و شریرانه مردود بوده و از لحاظ دینی و اخلاقی و انسانی محکوم است، این اعمال از دشمنی با اسلام و برای تحریف چهره آن نشأت گرفته و حاصل انحراف فکریِ خطرناکی ست که در پشت آن سیستم های سیاسی، بودجه های هنگفت و سیستم های آموزشی تکفیری خفته است که با منابع مالی، موسسه ها ورسانه ها و غیره حمایت می گردند.

الوفاق همچنین یادآور شده است بهره برداری سیاسی و به بازی گرفتن موضوع تروریسم از سوی بعضی سیستم ها وسیله ای شده است تا پوشش مضاعفی برای تروریست ها در گستره جهان عربی و اسلامی فراهم آید.

الوفاق در پایان برای جمهوری عربی مصر و تمامی کشورهای عربی و اسلامی در سراسر جهان آرزوی امنیت و استقرار نمود.