معاون رئیس هیئت حشد شعبی عراق درباره شکل گیری گروههای تروریستی در مناطق آزاد شده از لوث داعش هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النهرین، ابو مهدی المهندس معاون رئیس هیئت حشد شعبی عراق درباره وجود گروههای تروریستی کوچک در مناطق آزاد شده از لوث داعش که در حال ظهور و شکل گیری هستند، هشدار داد.

وی با اشاره به عملیات برای پاکسازی بازمانده های داعشی در این کشور گفت: عملیاتی از دو روز قبل در مساحتی بالغ بر ۲۷ هزار کیلومتر انجام شده است ما در راستای پاکسازی مناطق از بازمانده های داعش تلاش می کنیم.

معاون رئیس هیئت حشد شعبی عراق بیان کرد: پاکسازی در مناطق آزاد شده باید مورد توجه قرار گیرد تا گروههای کوچک تحت تعقیب و نابودی قرار گیرند تا تبدیل به گروههای بزرگتر نشوند.