علمای بحرین تأکید کردند که سرکوب و خشونت نمی تواند ملت را از مطالبه حقوق بر حق خود ساکت کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت منامه پست، علمای بحرینی با انتشار بیانیه ای گفتند: شهادت مظلومانه علی عبدالغنی، جوان تحت تعقیب، پرده از عمق رنج جوانان در این کشور برمی دارد. جوانانی که فقط به جرم دفاع از حقوق ملت و اصرار بر خواسته های برحق خود و حضور مداوم در میدان مبارزه تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت یا مجروح می شوند یا شهید.
علما در این بیانیه با تأکید بر ضرورت توقف تجاوزات و ظلم و ستم حکام بحرین در حق شهروندان و تعقیب مخالفان و به خطر انداختن جان مردم خاطرنشان کردند: حکومت بحرین مسئول خون شهدا است؛ حکومتی که خواسته های برحق ملت را سرکوب می کند.