سخنگوی پارلمان اروپا فاش کرد که یکی از مجریان حملات انتحاری اخیر در شهر بروکسل پایتخت بلژیک مدت کوتاهی در ساختمان این پارلمان مشغول بکار بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ در حملات انتحاری ۲۲ مارس در شهر بروکسل ۳۲ نفر کشته شدند و گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفت.
خبرگزاری آلمان تأکید کرد که در بیانیۀ سخنگوی پارلمان اروپا آمده است: در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی، یکی از عاملان حملات بروکسل مدت یکماه برای یک شرکت نظافتی طرف قرارداد با پارلمان اروپا در آن زمان کار می کرد.
به گفته این سخنگو، از آنجا که این فرد دانشجو بود، در یک شغل تابستانی در پارلمان به مدت یک ماه در سال ۲۰۰۹ میلادی و یک ماه در سال ۲۰۱۰ میلادی کار می کرد. شرکت خدمات نظافتی، سندی ارایه کرد که نشان می دهد این فرد پرونده کیفری در آن زمان نداشته است.
در همین حال، یک مسئول اتحادیه اروپا گفت: فرد مورد نظر همان نجم العشراوی بلژیکی است که در آن زمان ۲۵ سال داشت.
این تروریست خودش را در حمله به فرودگاه بروکسل منفجر کرد و گمان می رود که وی کمربندهای انتحاری مورد استفاده در حملات پاریس درماه نوامبر گذشته را که به کشته شدن ۱۳۰ نفر منجر شد، ساخته است.
سخنگوی پارلمان اروپا خاطرنشان کرد که العشراوی پرونده کیفری نداشته است.