پارلمان فرانسه پیش‌نویس لایحه مبارزه با فحشا و تجارت جنسی را تصویب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس این قانون که در دولت فرانسه با ۶۴ رای موافق در مقابل ۱۲ رای مخالفت تصویب شده بود، اشخاصی که برای فحشا پول می پردازند به جریمه نقدی تا ۱۵۰۰ یورو محکوم می شوند. همچنین هر شخصی که دو بار این تخلف را تکرار کند، تا ۳۵۰۰ یورو جریمه خواهد شد.
قانون مزبور حاوی بندهایی برای حمایت از زنان شاغل در عرصه فحشا برای بازگشت به زندگی عادی و دست برداشتن از این کار و اعطای اقامت موقت به زنان خارجی (در صورت نداشتن اقامت) است.
فرانسه با تصویب این قانون پنجمین کشور اروپایی تصویب کننده قانون مجازات فحشا پس از سوئد، نروژ، ایسلند و انگلستان است.
آمار های اروپایی حاکیست شمار زنان شاغل در فحشا در فرانسه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر می باشد.